MORAVSKÝ VRABEC 2003

Soutěžní přehlídka byla organizačně členěna do tří oblastních a finálového kola:

  

server je sponzorován firmou XT Servis