MORAVSKÝ VRABEC 2001

Soutěžní přehlídka byla organizačně členěna do soutěžního kola písničkářů, tří oblastních a finálového kola:


server je sponzorován firmou XT Servis