MORAVSKÝ VRABEC 2004

Soutěžní přehlídka byla organizačně členěna do tří oblastních a finálového kola:

  

server je sponzorován firmou XT Servis