MORAVSKÝ VRABEC 2001

Orlovský špagát - 3. března 2001

Porota ve složení Ota Maňák, Slávek Heiduk, Luděk Lešnovský a Jiří Kvakin Spáčil poslala do finále Moravského vrabce tyto muzikanty:

server je sponzorován firmou XT Servis