MORAVSKÝ VRABEC 2000

finále

29. dubna 2000
MěDK Karviná - Nové Město

Fináloví porotci Jiří Pospíšil, Jiří moravsky Brabec, Ota Maňák, Petr Čechák, Helena Bretfeldová, Alena Kabelíková, Aleš Kubis rozhodli, že z celkového počtu 21 soutežících kapel byli nejlepší

Dále porota udělila tyto ceny:

Na Country bále hrály skupiny Holátka a Pytláci, vystoupila taneční skupina STATION.

Poprvé v historii Moravského vrabce byl pořízen Českým rozhlasem Ostrava zvukový záznam s výběrem 19 skladeb finálových skupin. Díky finanční pomoci Městského úřadu Karviná spatřilo světlo světa CD, o kterém se bližší informace dovíte zde.

server je sponzorován firmou XT Servis